Názov obce je doložený z roku 1332 ako Kestolch, z roku 1380 ako Keresztowcz a. n. Budahaza, z roku 1427 ako Budahaza, z roku 1920 ako Budkovce, z roku 1948 ako Budince, po maďarky Budaháza.
Obec bola administratívne začlenená pod Užskú župu; pred rokom 1960 pod okres Veľké Kapušany, kraj Prešov, po roku 1960 pod okres Trebišov, kraj Východoslovenský.
Obec je doložená v roku 1332. V 18. storočí sa útekom poddaných vyľudnila. V roku 1427 mala 5 port, v roku 1715 iba 2 želiarske domácnosti, v roku 1828 mala 22 domov a 174 obyvateľov. Za I. ČSR si obec zachovala poľnohospodársky ráz. V rokoch 1938-44 bola pripojená k Maďarsku, v roku 1964 boli Budince pričlenené k obci Ruská. V roku 1990 boli Budince od obce Ruská znovu odčlenené a stali sa samostatnou obcou.